خانه دربست اجاره ای رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-طبقه همکف-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

6رهن
Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 2- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن 7اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات