ویلا فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز بعثت

شمالی جنوبی دو کله

کوبه07136283008

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز شهرک باهنر

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 9

2رهن 8اجاره
املاک متداول07136244295

01/08/1399جزئیات

ویلا شیراز ابیاری

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

2
کوبه07136283008

30/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصردشت

زيربنا 1- 2خوابه

4
کوبه07136283008

29/07/1399جزئیات

ویلا شیراز اخر سی متری

-زيربنا 2- 4خوابه -قیمت متر مربع 1

3
کوبه07136283008

28/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 4- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

2
کوبه07136283008

23/07/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه شرقی-غربی-قیمت متر مربع 2

6
املاک متداول07136244295

23/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 2- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز امیرکبیر

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8

3
املاک متداول07136244295

22/07/1399جزئیات

ویلا شیراز بعثت

-قیمت متر مربع 3

4
کوبه07136283008

21/07/1399جزئیات

ویلا شیراز مطهری جنوبی

-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

2
کوبه07136283008

21/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصردشت

-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 2-قیمت متر مربع 4

1
کوبه07136283008

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز والفجر شرقی

-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

4
املاک پدیده شیراز09171115624

19/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت شرق...

-طبقه اول

کوبه07136283008

15/07/1399جزئیات

ویلا شیراز امیرکبیر

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه -سن بنا 1

4
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قدوسی شرقی

-طبقه اول-زيربنا 1- 4خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

8
07136315247---0

13/12/1393جزئیات

ویلا شیراز 73قصرالدشت

-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 7خوابه سه نبش-سن بنا 1

2
07136315247---0

02/12/1392جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 2

3
املاک متداول07136244295

14/07/1399جزئیات

ویلا شیراز عفیف آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2-قیمت متر مربع 2

3
املاک مهرگان07136261036

13/07/1399جزئیات

ویلا شیراز شاه چراغ

-طبقه همکف-زيربنا 2- 10خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2

1
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز شاهزاده قاسم...

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 8خوابه جنوبی- ?

8
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-زيربنا 3- 5خوابه -سن بنا 2

1
کوبه07136283008

12/07/1399جزئیات

ویلا شیراز بعثت

-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2-قیمت متر مربع 3

4
کوبه07136283008

09/07/1399جزئیات

ویلا شیراز ارم

-طبقه زیرزمین- 5خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

4
کوبه07136283008

09/07/1399جزئیات

ویلا شیراز صنایع

-طبقه دو طبقه-زيربنا 4-سيستم نقشه ویلائیجنوبی

6
املاک متداول07136244295

07/07/1399جزئیات

ویلا شیراز باهنر شمالی ...

-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

5
املاک مهرگان09178888339

07/07/1399جزئیات

ویلا شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان

1رهن
املاک متداول07136244295

05/07/1399جزئیات