آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

7رهن
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه پنجم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

8رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 7

5رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی- ?

6رهن
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3

6رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- ?

4رهن
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 8

5رهن 7اجاره
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه - ?

4رهن
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8

8رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 1- 3خوابه

4رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

03/09/1396جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه

4رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

01/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4

4رهن 6اجاره
Bistoon07136306600

01/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

-طبقه ششم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

5رهن
Bistoon07136306600

23/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه چهارم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 4

1رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

22/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-زيربنا 2- 3خوابه - ?

6رهن
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 1

4رهن
Bistoon07136306600

14/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

7رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

9رهن 7اجاره
Bistoon07136306600

23/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8

1رهن 6اجاره
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اقایی

طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

18/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

17/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه سوم-زيربنا 2- 3خوابه - ?

2رهن
Bistoon07136306600

07/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

07/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مع...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 7

9رهن
Bistoon07136306600

08/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه معل...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4

1رهن
Bistoon07136306600

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت مع...

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

5رهن
Bistoon07136306600

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه

7رهن
Bistoon07136306600

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه - ?

5رهن
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 6

5رهن 6اجاره
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

4رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

12/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه معل...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8

3رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

05/03/1399جزئیات