آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-سن بنا 7

1
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران کو...

-قیمت متر مربع 2

Bistoon07136306600

06/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-قیمت متر مربع 4

Bistoon07136306600

06/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

5
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-قیمت متر مربع 1

4
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-قیمت متر مربع 2

2
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

2رهن
Bistoon07136306600

13/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-قیمت متر مربع 1

1
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

1خوابه

5رهن
Bistoon07136306600

17/02/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

-قیمت متر مربع 2

1
Bistoon07136306600

24/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

5رهن
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

2رهن
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

Bistoon07136306600

29/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

Bistoon07136306600

25/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

Bistoon07136306600

17/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز رحمت ابا...

Bistoon07136306600

16/11/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه اول-نما سنگ و سرامیک- 3خوابه -سن بنا 4

Bistoon07136306600

24/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

-طبقه همکفشمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

21/10/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

- 2خوابه -قیمت متر مربع 2

5
Bistoon07136306600

18/10/1392جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

- 3خوابه -قیمت متر مربع 2

4
Bistoon07136306600

31/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ج...

3
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ج...

1
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

1
Bistoon07136306600

28/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

- 2خوابه - ?-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

12/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

Bistoon07136306600

24/03/1399جزئیات