ویلا متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 9

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 2- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

ویلا شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 2- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

ویلا شیراز تاچارا0(میرز...

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

02/06/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

5رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

11/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه همکف-زيربنا 1

2رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

ویلا شیراز گلچین غربی

طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

09/04/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

09/02/1396جزئیات

ویلا شیراز تاچارا0(میرز...

زيربنا 2- 4خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

28/03/1399جزئیات

ویلا شیراز مطهری

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

26/03/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

5رهن
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

ویلا شیراز مطهری

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

3رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

ویلا شیراز نیایش

-زيربنا 2

5رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

11/03/1399جزئیات

ویلا شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

6رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

10/03/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

زيربنا 2- 4خوابه

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

15/08/1398جزئیات

ویلا شیراز چمران

-طبقه دوم-زيربنا 2- 2خوابه -سن بنا 5

5رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

16/07/1398جزئیات